Ihmisten tasa-arvoisuus ja kunnioittaminen

Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ja säännöt tulee olla reilut kaikille.

Yhteiskuntaa tulee rakentaa niin, että se huomioi kaikki jäsenensä, eikä kenenkään osa ole kohtuuton. Elämän ongelmissa tulee saada tarvittavaa apua ja tukea. Yhteiskunnan turvaverkot luovat luottamusta sekä mahdollisuuksia hyvään elämään. Rangaistukset eivät kuulu ihmisten auttamiseen.

Yhteinen hyvä ja vastuullisuus

Kaikilla on parempi olla, kun koemme keskinäistä yhteyttä ja pidämme toisistamme huolta. Eriarvoisuuden lisääntyminen lisää myös henkistä välimatkaa, vähentää empatiaa ja tätä vastaan tulee toimia.

Yhteinen hyvä merkitsee sitä, että on kaikkien etu, että yhteiskunta toimii aktiivisesti ja ottaa vastuuta ihmisistä. Erityisen tärkeää tämä on lapsille, nuorille, vanhuksille ja kaikille, joille yhteiskunnan antama tuki on hyvän elämän välttämättömyys. Vastuullisuutta on huomioida elämäntilanteita kokonaisuuksina.

Sama periaate sopii myös ympäristönsuojeluun. Yhteinen hyvä merkitsee myös tulevien sukupolvien huomioimisen ja vastuullinen yhteiskunta tekee kestäviä valintoja.

Turvallisuus on oikeus

Sopuisa asioiden hoitaminen ja hyvän yhteistyön rakentaminen on Suomen etu turvallisuus ja puolustuspolitiikassa. Euroopan on löydettävä yhteinen tie kansainvälisten ja laajojen asioiden ratkaisemiseen.

Arjen turvallisuutta on yhteiskunnan toimivat järjestelmät työttömyyden, sairastumisen tai muiden ihmisten kohtaamien vastoinkäymisten varalle. Suomella on kehittämisen paikka siinä, että eri viranomaisten keskinäinen yhteistyö palvelee kansalaisia ja tarjoaa ehjän turvaverkon moniin erilaisiin elämäntilanteisiin.