Tuula Väätäinen, kansanedustaja

Kansanedustaja Tuula Väätäinen

 
Tuula ja käsitelty herrasmies 2000-8419.jpeg

Tavoitteet todeksi

 

1. Turvallisuus on jokaisen perusoikeus.

Sosiaaliturvauudistuksen on selkeytettävä ja vahvistettava huolenpitoa. On tehtävä oikeita päätöksiä ilmastonmuutoksen estämiseksi ja eurooppalaisen turvallisuuspolitiikan rakentamiseksi.

2. On varmistettava, että nuorilla on aikaa ja mahdollisuuksia opiskella.

Oppivelvollisuusikää on nostettava 18 ikävuoteen ja koulutuksessa on huomioitava monenlaiset oppijat.

3. Alueellisesta tasapuolisuudesta on pidettävä kiinni.

Eduskunnassa on toimittava rohkeasti Savo-Karjalan eduksi.

 
 

Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Jokaisen oikeus turvalliseen vanhuuteen, työhön, koulutukseen ja varhaiskasvatukseen odottaa vielä toteutumistaan

Tuulan kuva.jpg

11.9.2019 | SDP EDUSKUNTA

Kansanedustaja Tuula Väätäinen muistuttaa, että työ oikeudenmukaisuuden ja demokratian toteutumisen eteen jatkuu yhä tänä päivänä.

- Sata vuotta sitten Suomessaluotiin pohja hallitusmuodosta päätettäessä, että lopullinen valta säilyy kansalla ja sen valitsemalla eduskunnalla. Tuolloin elintarvikepula ja köyhyys rajoitti rajusti osan kansakunnan mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan kehittämiseen. Jokaisen yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja mahdollisuus asettua ehdolle vaaleissa varmisti sen, että Suomi lähti kehittymään oikeudenmukaiseen ja demokraattiseen suuntaan.

- Oikeudenmukaisuuden ja demokratian toteutuminen ei ole tänäkään päivänä itsestäänselvyys, eikä se ole totta jokaisen kansalaisen elämässä. Jokaisen oikeus turvalliseen vanhuuteen, työhön, koulutukseen ja varhaiskasvatukseen odottaa vielä toteutumistaan. Suomen hallituksen hallitusohjelman kirjaukset antavat lupauksen näidenkin puutteiden korjaantumiseen, toteaa Väätäinen.

- Ennen kuin 100 päivää on tullut Rinteen hallituksella täyteen, on se laittanut jo liikkeelle parannuksia, jolla oikeudenmukaisuutta saadaan lisättyä. Esimerkiksi vanhustenhoidon hoitajamitoitus kirjataan vihdoin lakiin ja työttömiä kurittanut aktiivimallin leikkuri jää historiaan. Kaikille lapsille kuuluva subjektiivinen päivähoito-oikeus ja oikeus osallistua täyspäiväisesti varhaiskasvatukseen palautetaan. Tämän hallituksen katse on vahvasti niin demokratian vahvistamisessa kuin oikeudenmukaisuuden toteutumisessa, päättää Väätäinen.

Tuula Väätäinen

 
 
21650010519_91bbe540dd_k.jpg

Arvot

  1. Ihmisten tasa-arvoisuus ja kunnioittaminen

  2. Yhteinen hyvä ja vastuullisuus

  3. Turvallisuus on jokaisen perusoikeus

Arvot ovat kansanedustajan työn ja tavoitteiden perusta. Lue tästä lisää Tuulalle tärkeimmistä arvoista.

 
Lr 2000-6454.jpg

Osaaminen ja rohkeus toimia

Politiikassa tavoitteet pitää osata viedä käytännön teoiksi. Se on joukkuepeliä, osaamista, asioiden hallintaa, verkostoja ja rohkeutta toimia. Tuulalla on kokemusta edustajan työstä, pätevyyttä viedä sanat teoiksi ja etenkin rohkeutta toimia.

Osaaminen →

 
 
 
m Lr-2000-1237.jpg

Tutustu Tuulaan

Tuula on välittävä ja kuunteleva persoona, jossa on myös napakkuutta ja kykyä nähdä asiat kokonaisuuksina. Tästä voit tutustua mitä muuta kuin vaikuttamistyötä kuuluu arkeen.

Tutustu →

 
16602098783_159b3bfbb6_k.jpg

Lue miksi on hyvä äänestää Tuulaa.

Lue tästä miksi on tärkeää antaa antaa ääni, että Tuulan tie vie eduskuntaan. Lue tästä miksi me Tuulan tukijoukot haluamme Tuulan kansanedustajaksi.

Miksi äänestämme Tuulaa →

 

Yhteisellä asialla

Kerro näkemyksesi ja lähetä terveiset kirjoittamalla viesti Message -kenttään. Jos haluat viestiin vastauksen, kirjoita sähköpostiosoitteesi (Email Address).

 

“Oma puolueeni, sosiaalidemokraatit merkitsee minulle sitä, että olemme toisiamme varten ja olen valmis menemään vaikka umpihankeen, että toisten on helpompi edetä. Teemme asioita yhdessä toistemme kanssa,

Haluan puuttua epäoikeudemuksisuuteen ja pitää huolta tasavertaisista oikeuksista ja hyvään elämään. Hyvään elämään kuuluu yhteisöllisyys ja yhteinen tekeminen. “