aLr-7429.jpeg

Arvokasta kokemusta

1. Pitkä kokemus kansanedustajan työstä kolmelta vaalikaudelta (2003-2015). Tämä työ sisälsi aktiivista vaikuttamista monissa eri yhteyksissä

2. Päätöksentekijänä luottamustehtävissä Pohjois-Savossa niin kunnan, maakunnan valtionhallinnon yhdistysten kuin osuuskunnan toimielimissä

3. Työura mielenterveyden erikoissairaanhoitajana

Sama yksityiskohtaisemmin: 

Kansanedustajan työhön liittyi tehtäviä puolustusvaliokunnassa, valtiovarainvaliokunnassa (vj), hallinto- ja turvallisuusjaostossa, valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostossa (pj), valtiovarainvaliokunassa, asunto- ja ympäristöjaostossa, maatalousjaostossa, sosiaali- ja terveysvaliokunnassa sekä hallintovaliokunnassa.

Samoin valtionhallinnon luottamustehtäviä ovat olleet valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan jäsenenä, nuorten mielenterveyden tukiryhmässä (vpj.), Kansaneläkelaitoksen tilintarkastaja (vpj), mielenterveyspoliittinen neuvottelukunnassa, maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnassa sekä turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon parlamentaarisessa kontaktiryhmässä.

Nyt aktiivinen päätöksentekijä Kuopion kaupungin valtuuston II vpj, Ammattikorkeakoulun hallituksen jäsen, KPY:n edustajiston vpj sekä Kuopion invalidit ry:n pj:nä

Alueellisia luottamustehtäviä on aiemmin ollut Siilinjärven kunnanvaltuusto (pj), Siilinjärven kunnahallitus, koululautakunta, rakennuslaitakunta, sosiaalilautakunta (pj), Pohjois-Savon maakuntavalutuusto (pj), maakunnan yhteistyöryhmä, maakuntahallitus, Ensi- ja turvakotien liiton hallitus (vpj), LähiTapiola Savo, hallituksen jäsen, Savo-Karjalan Lähivakuutuksen hallintoneuvosto, Osuuskunta Tradekan edustajisto, Kuntoliikuntaliiton Aktiivinen Kunta parlamentaarikot -ohjausryhmä (pj)

Työ sairaanhoitajana oli ihmisten auttamista. Pisimmän työjakson sairaanhoitajana Tuula on tehnyt Kuopion Mielenterveyskeskuksen erikoissairaanhoitajana ja Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Työtä on ollut niin ensiapupoliklinikalla, psykiatrian apulaisosastonhoitajana kuin aikuispsykiatrian poliklinikalla. Työuran alussa työ oli hoitotyötä Tervon vanhainkodissa sekä Karttulan terveyskeskuksen vuodeosastolla ja ennen kansanedustajan tehtävää, tehtävä oli akuuttipsykiatrian työryhmässä, joka vastaa vaikeiden elämäntilannekriisien hoitamisesta KYSin miljoonapiirin alueella. Nämä tehtävät kuvaavat ammatillista osaamista, työtä ihmisten ja perheiden kanssa. Näköalapaikalta tilanteista, kun elämän asiat tarvitsevat apua ja tukea.